top of page
portada-nova.png

Pont del Tenes

(Santa Eulàlia)

Participación:

Diseño y proyecto.

Cliente:

Diputació de Barcelona

Finalización:

2020 (Proyecto)

Pont del Tenes 

La plataforma existent s’amplia dels 6 m actuals fins un total de 11,40 m per allotjar el carril de ciclistes i vianants de 1,80m d’ample, dos carrils de 3,00m , dos vorals de 1,00 m i els espais ocupats per barana (0,30 m), ampit de formigó divisori de calçada i carril de vianants (0,60 m), i l’ampit metàl·lic de la vora costat aigües avall (0,70 m).

La nova plataforma del pont es projecta de manera que recolzi sobre fonamentació profunda mitjançant micropilons, resultant autoportant respecte el pont existent. La nova estructura serà capaç de resistir la totalitat de càrregues en configuració definitiva, sense exigir l’estructura existent més enllà del seu estat actual

El recolzament de la llosa es realitza sobre micropilons executats a través de les piles i en el trasdòs dels estreps. La necessitat de no interferir en el trasdòs dels estreps amb les aletes existents fa necessari augmentar la llum dels vànols laterals, resultant en la configuració indicada on els vànols laterals resulten descompensats respecte la configuració òptima per a una biga continua.

1.png
2.png
Proyectos relacionados
bottom of page